Skip to main content

12 ton minskad plastförbrukning

Vid Bäckhammars bruk har Nordic Paper under 2020 lyckats minska plastförbrukningen med cirka 12 ton per år.
Will Pedersen

Detta genom att ta bort plastpluggen i hylsan som sitter i mitten av pappersrullen. Anledningen till att den funnits där är att den stöttat hylsan. Men över tid har vi upptäckt att plastpluggen inte längre behövs då pappret i sig gör att rullen blir tillräckligt stabil eftersom hylsa och rulle måste korrelera för att det ska fungera.

 – Genom att ta bort plastpluggen har vi lyckats reducera cirka 20 procent av den totala plastmängden som ingår i emballaget för våra produkter, tillsammans med den minskade hanteringen i pappersbruket så känns det riktigt bra, säger Will Pedersen, senior specialist products and projects på kraftpapperssidan.

Samma arbete ses nu även över i Åmotfors, men där är det mer specialstorlekar, varför alla plastpluggar inte kommer att kunna tas bort.

– Vi räknar ändå med att kunna göra en kraftig minskning även där, avslutar Will.