Skip to main content

Styrelse

Enligt Nordic Papers bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter som utses av bolagsstämman. Dessutom kan arbetstagarorganisationer enligt lagen om styrelserepresentation för de privatanställda utse arbetstagarrepresentanter. Nordic Papers styrelse består för närvarande av sex ordinarie ledamöter som valdes vid årsstämman den 24 maj 2023 samt två ordinarie ledamöter och två suppleanter som utsetts av arbetstagarorganisationer.
Per Bjurbom

Per Bjurbom

Styrelseordförande sedan 2019.

Född: 1961

Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik, pappersteknik, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm

Bakgrund: Flertalet ledande positioner inom pappersindustrin, med ansvar för produktion, distribution, M&A, marknadsföring och försäljning, till exempel inom Holmen, Stora Enso och BillerudKorsnäs. Mellan 2014 och 2019 var Per Bjurbom VD på Nordic Paper och fram till 2023 styrelseordförande och vd i SUTRIV Holding AB.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Bjurbom Advisory AB

Oberoende i förhållande till bolaget/större aktieägare: Nej/Nej

Aktieinnehav: 34 000 aktier 

Ying Che

Ying Che

Styrelseledamot sedan 2019. Medlem i ersättningsutskottet.

Född: 1983

Utbildning: Masterexamen i företagsledning och verksamhet, Warwick Business School (WBS), University of Warwick, Storbritannien.

Bakgrund: Olika befattningar inom Shanying International, däribland befattning som vice president på Cyclelink International från 2015 till 2016. Cyclelink bedriver hantering av avfallspapper i Europa, USA och Asien. Dessförinnan PR-chef och ordförandeassistent på Shanying International.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i SUTRIV Holding AB. VD i Creative Space Holdings Ltd., UK. 

Oberoende i förhållande till bolaget/större aktieägare: Ja/Nej

Aktieinnehav: -

Karin Eliasson

Karin Eliasson

Styrelseledamot sedan 2020. Ordförande i ersättningsutskottet. 

Född: 1961

Utbildning: Kandidatexamen, Mittuniversitetet.

Bakgrund: Mångårig erfarenhet som medlem av företagsledningar från flera internationella företag, med ansvar för områden som Human Resources och Hållbarhet. SVP Group Human Resources and Sustainability vid SCA från 2003 till 2007 och i en liknande position från 2008 till 2014 på TeliaSonera. GVP Human Resources och hållbarhet för Autoliv från 2014 till 2019.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Alfa Scandinavia AB och styrelseledamot i Restaurang Assistans i Skandinavien AB och Ruter Dam Chefsutveckling AB. 

Oberoende i förhållande till bolaget/större aktieägare: Ja/Ja

Aktieinnehav: 4 000

Thomas Körmendi

Thomas Körmendi

Styrelseledamot sedan 2023. 

Född: 1963

Utbildning: Magisterexamen i ekonomi från Copenhagen Business School.

Bakgrund: VD mjukvaruföretag Kezzler, koncernchef telekomservicebolag Relacom samt ett flertal positioner inom Tetra Pak-koncernen

Övriga nuvarande befattningar: VD och koncernchef Elopak

Oberoende i förhållande till bolaget/större aktieägare: Ja/Ja

Aktieinnehav: -

Stefan Lundin

Stefan Lundin

Styrelseledamot sedan 2019. Medlem i revisionsutskottet.

Född: 1957

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi, Örebro universitet.

Bakgrund: Erfarenhet från ett antal befattningar inom finans och som ledande befattningshavare i industriföretag. Stefan Lundin var CFO på Setra, en av de större sågverksindustrierna i Sverige under 12 år. CFO på Nordic Paper åren 2016 till 2018. Styrelseledamot och CFO i SUTRIV Holding AB fram till 2020.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Novum Assistans AB

Oberoende i förhållande till bolaget/större aktieägare: Ja/Ja

Aktieinnehav: 3 500

Helene Willberg

Helene Willberg

Styrelseledamot sedan 2020. Ordförande i revisionsutskottet.

Född: 1967

Utbildning: Masterexamen i redovisning och finans, Handelshögskolan i Stockholm.

Bakgrund: Auktoriserad börsrevisor. Flertalet ledande befattningar på KPMG AB under 20 år, däribland VD från 2008 till 2012. Från 2017 till 2020 Country Leader vid konsultföretaget Alvarez and Marsal Nordics.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Infrea AB, Profoto Holding AB, Thule Group AB, ReNewCell AB, Enzymatica AB, Indecap Holding AB och Byggfakta Group Nordic HoldCo AB. 

Oberoende i förhållande till bolaget/större aktieägare: Ja/Ja

Aktieinnehav: 20 913

Per Gustafsson

Per Gustafsson

Styrelseledamot sedan 2013. Arbetstagarrepresentant för Pappers Bäckhammar.

Född: 1959

Övriga nuvarande befattningar: -

Aktieinnehav: 1

Tom Rød

Tom Rød

Styrelseledamot sedan 2022. Arbetstagarrepresentant för GAF Greåker.

Född: 1966

Övriga nuvarande befattningar: -

Aktieinnehav: -

Nicklas Backelin

Styrelsesuppleant sedan 2013. Arbetstagarrepresentant för Unionen Åmotfors.

Född: 1974

Övriga nuvarande befattningar: Styrelsesuppleant i Eda Bostads Aktiebolag.

Aktieinnehav: -

Lotta Kullander

Styrelsesuppleant sedan 2022. Arbetstagarrepresentant för Unionen Säffle.

Född: 1959

Övriga nuvarande befattningar: -

Aktieinnehav: -