Skip to main content

Investerare

Aktien

Presentation av bokslutskommunikén 2022

Nordic Papers bokslutskommuniké för 2022 publicerades fredagen den 27 januari 2023 kl 7.30.

Rapporten, en webcast samt presentationen återfinns under Finansiella rapporter och presentationer som nås via knappen nedan.

Strategier och finansiella mål

Grundläggande för implementeringen av vår strategi är affärskonceptet att erbjuda utvalda kunder hög kvalitet och service.

VD Anita Sjölander presenterar Nordic Paper hos Erik Penser bank

Image
Anita Sjölander, CEO