Skip to main content

Investerare

Aktien

Bokslutskommuniké 2023

Nordic Papers bokslutskommuniké för 2023 publicerades den 30 januari 2023.

Strategier och finansiella mål

Grundläggande för implementeringen av vår strategi är affärskonceptet att erbjuda utvalda kunder hög kvalitet och service.

VD Anita Sjölander presenterar Nordic Paper hos Erik Penser bank

Image
Anita Sjölander, CEO