Skip to main content

Visselblåsning

Nordic Paper strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. Om det finns misstanke om ett allvarligt missförhållande kan du anmäla det till oss genom vår visselblåsarkanal.

Visselblåsartjänsten ger alla våra kunder, leverantörer, entreprenörer och anställda en möjlighet att anonymt slå larm om ett missförhållande som strider mot våra värderingar och etiska principer, och som allvarligt kan påverka vår verksamhet eller en människas liv eller hälsa.

Vem omfattas av skyddet?

För att omfattas av visselblåsarskyddet krävs att du använder dig av Nordic Papers rapporteringskanal för visselblåsning. Visselblåsningen ska handla om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang och du ska ha skälig anledning att tro att informationen är sann. Du behöver inte ha faktiska bevis för din visselblåsning, men du ska rapportera i god tro.

Så här hanteras din visselblåsning

För att trygga din anonymitet hanteras tjänsten av den extern parten WhistleB, Whistleblowing Centre. Kommunikationskanalen är krypterad och lösenordskyddad. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt.

Till Nordic Papers visselblåsartjänst