Skip to main content

Historia

Nordic Papers historia sträcker sig hela vägen tillbaka till slutet av 1800-talet då Bäckhammars bruk grundades 1871. Säffle bruk grundades 1883 och därefter grundades Åmotfors bruk och Greåkers bruk 1896 respektive 1905. Pappersbruket i Québec har verkat inom pappersindustrin sedan 1952. Under åren har bolaget utvecklat specialkompetens inom tillverkning av kraftpapper och naturligt greaseproofpapper av premiumkvalitet som levereras till kunder över hela världen. Nordic Papers nuvarande företagsstruktur grundades 2008 i och med Nordic Papers förvärv av Wermland Paper.
Polaroid stående

 

1871 Bäckhammars bruk grundades. Kraftpapperstillverkningen startades 1886
1883 Säffle bruk grundades. Tillverkning av naturligt greaseproofpapper startades 1922
1896 Åmotfors bruk grundades. Kraftpappertillverkningen startades 1897
1905 Greåkers bruk grundades. Tillverkningen av naturligt greaseproofpapper startades 1914
Slutet av 1950 Det nya bruket i Bäckhammar byggdes med moderna maskiner och utökad kraftpappers kapacitet. Det nya bruket stod klart i början av 1960-talet
1981 Under 1970-talet ingick Bäckhammar och Åmotfors i koncernen Vänerskog AB, som gick i konkurs 1981
2001 Nordic Paper AS grundades genom en sammanslagning av delar av Petersons AS och Norske Skogsindustrier ASA, som bestod av Säffle bruk samt Greåkers bruk och Geithus bruk i Norge 
2003 Wermland Paper grundades genom en sammanslagning av Bäckhammar och Åmotfors
2006 Petek och Norgeinvestor förvärvade Nordic Paper och Geithus bruk lades ned
2008 Nordic Papers företagsstruktur med Säffle, Greåker, Åmotfors och Bäckhammars bruk inrättades genom förvärvet av Wermland Paper från Procuritas Capitol Investors
2008 Byggnation av Åmotfors Energi AB inleddes 2008 och slutfördes 2010. Nordic Paper äger 37,6% av bolaget
2012/2013 En ny juridisk struktur implementerades, och bolaget bytte namn till Nordic Paper Holding AB och blev ett svenskt bolag
2014 Nordic Paper förvärvades av Special Solutions Venture Partners III-
2017 Nordic Paper förvärvades av Shanying International
2020 Nordic Paper börsnoteras
2021 Pappersbruk med tillverkning av naturligt greaseproofpapper i Québec, Kanada förvärvas

Brukens historia

Säffle

Historia

Fabriken i Säffle grundades 1882 och hette då Billeruds sulfitfabrik. Ekonomen Gustav Theodor Lindstedt och ingenjören Victor Folin, grundade Billeruds sulfitfabrik 1882. Men själva produktionen kom i gång först i mars 1884 med en kapacitet på 500 ton per år. Knut Agathon Wallenberg på Stockholms Enskilda Bank, P. Malmberg, handlaren E. Peterson och handlaren F.H. Smith var medfinansiärer. Fabriksanläggningen bestod av fem byggnader. Här fanns ett barkeri. såghus, pumphus, pannhus och sulfitfabriken. I sulfatfabriken fanns syraberedning, kokeri, sileri och en packsal.

År 1899 brann fabriksbyggnaderna ned till grunden, men året därpå körde fabriken i gång igen. År 1919 beslutade styrelse att ett pappersbruk skulle byggas. Vid den här tiden tillverkades även sprit i anläggningen.

Fram till 8 december 2020 var sulfitfabriken i Säffle världens äldsta men också det minsta. Årsproduktionen motsvarade ungefär 25 000 ton. Efter ett styrelsebeslut stängdes massalinjen och ersattes med inköpt massa för att kunna öka anläggningens produktionskapacitet med 10% för naturliga greaseproofpapper.

Ägare

År 1990 såldes Billeruds bruk till det norska företaget M. Peterson & Søn. 2013 övergick Nordic Paper AS till svenska Nordic Paper Holding AB och den nuvarande företagsstrukturen med fyra bruk bildades. Under åren 2014–2017 ägdes Nordic Paper holding av det tyska private equitybolaget Special Situations Venture Partners III och Petek GmbH. 2017 förvärvade Shanying lnternational Holding Co Ltd Nordic Paper-koncernen genom sitt svenska dotterbolag Sutriv Holding AB. 2020 skiftar ägarskapet till aktieägare då Nordic Paper Holding AB noteras på Nasdaq Stockholm.

Greåker

Historia

Fabriken i Greåker grundades 1905 och hette då AS Greaker Cellulosefabrik. 1912 beslutades att bygga en pappersmaskin i samband med fabrikens cellulosaproduktion, planen var att producera ett brunt täckpapper. Pappersmaskin 1 färdigställdes i februari 1914. Det visade sig dock att papperet som hittades på maskinen var mycket styvt och sprött, och därmed snabbt fick smeknamnet "Greåker knäckebröd". Men det visade sig inte vara så dumt ändå. Baserat på papperets egenskaper skapades grunden för egenskaperna hos dagens fettbeständiga papper.

Efter driftsättning 1914 producerade AS Greaker Cellulose Factory 1 920 ton sulfitpapper och 1 013 ton fettbeständigt papper. Hela produktioner exporterades huvudsakligen till England.

 

Ägare

Efter en konkurs 1972 rekonstruerades företaget under namnet Greaker Industrier. År 1979 övertogs företaget av M. Peterson & Søn och bytte namn till till Scanproof. 2001 avknoppades Scanproof tillsammans med de norska skogsägarnas Geirhus pappersfabrik i det nybildade Nordic Paper AS, samägt av M. Peterson & Søn och Norske Skog. Och namnet ändrades till Nordic Paper Greaker. 2013 övergår Nordic Paper AS till svenska Nordic Paper Holding AB och den nuvarande företagsstrukturen med fyra bruk bildas. Under åren 2014–2017 ägs Nordic Paper holding av det tyska private equitybolaget Special Situations Venture Partners III och Petek GmbH. 2017 förvärvar Shanying lnternational Holding Co Ltd Nordic Paper-koncernen genom sitt svenska dotterbolag Sutriv Holding AB. 2020 skiftar ägarskapet till aktieägare då Nordic Paper Holding AB noteras på Nasdaq Stockholm.

Åmotfors

Historia

Grundarna till bruket i Åmotfors var Hans Andreas Breien och Jörgen Blakstad samt skeppsredaren Gustaf Conrad Hansen. År 1905 producerades 7000 ton papper per år vid två pappersmaskiner, PM1 och PM2.

År 1942 härjades den dåvarande fabriken av en omfattande brand där holländeri, sortersal, fabrikens arkiv och skärsal förstördes. Allt återuppbyggdes samma år och under tiden tog Bäckhammars bruk hand om produktionen. 

Papper av olika slag, från havannapapper tillverkat av slipmassa till tidningspapper har tillverkats vid bruket i Åmotfors. Men 1926 lades produktion om till det kraftpapper som vi säljer än idag.

Ägarskap

Efter 1950 började Rottneros bruk se sig om efter expansionsmöjligheter och bildandet av en koncern med flera enheter. Slottsbrons Träförädling, Göta Sulfitfabrik förvärvades men även Åmotfors Pappersbruk. Under 1970-talet övertogs Åmotfors av skogsägarkoncernen Vänerskog. I samband med Vänerskogs betalningsinställelse förvärvades Åmotfors 1981 av ett konsortium bestående av företagsledningen, Sverker Sjöberg, Kjell Olsson och John-Erik Johansson tillsammans med det engelska handelsföretaget Ridley Quiney. Tack var denna lösning lyckades man undkomma såväl nedläggning som konkurs. Det var även under detta ägarskap som bolaget utvecklades till ett renodlat specialpappersbruk. 1985 såldes Åmotfors Bruk till Bäckhammars Bruk. 2013 övergick Nordic Paper AS till svenska Nordic Paper Holding AB och den nuvarande företagsstrukturen med fyra bruk bildades. Under åren 2014–2017 ägdes Nordic Paper holding av det tyska private equitybolaget Special Situations Venture Partners III och Petek GmbH. 2017 förvärvade Shanying lnternational Holding Co Ltd Nordic Paper-koncernen genom sitt svenska dotterbolag Sutriv Holding AB. 2020 skiftar ägarskapet till aktieägare då Nordic Paper Holding AB noteras på Nasdaq Stockholm.

Bäckhammar

Historia

År 1871 låg bruket på andra sidan av den nuvarande fabriken och byggnaderna var mestadels byggda i trä. Något som slutligen fick katastrofala följder, då fabriken 1885 eldhärjades under två hela dygn. Förutom cellulosafabriken förstörs också en såg och en mjölkvarn. Men restaureringen går relativt snabbt. Redan 1885 beslutar styrelsen att köpa in två pappersmaskiner, vilka tas i bruk 1886. Produktionen kunde sakta men säkert öka och 1898 tillverkades 1 400–1 500 ton massa varav cirka 600 ton papper.

Efterkrigstiden ledde till en rad komplikationer och 1950 går Skandinaviska Banken in som konkursförvaltare tills direktörerna Victor Hasselblad och Carl-Bertel Nathhorst värvas. Den kände kameratillverkaren Hasselblad såg brukets potential och klev tillsammans med sin kompanjon in som något av en räddare i nöden.

1956 drar brukets utbyggnad igång och fabriken, där den står idag, börjar ta form i flera byggnadsetapper. 1962 kan så äntligen det nya bruket invigas med festligheter.

Under första världskriget tillverkades nästan uteslutande spinnpapper som ersatte bomullstyger i Bäckhammar. Runt 50-talet bestod produktionen mestadels av omslagspapper och tunt toalettpapper.

Ägarskap

Fram till 1950-talet skiftade bolagsstrukturen och ägarskapet och bruket genomgick såväl utbyggnader och rekonstruktioner som en brand. Mellan 1950–1969 stod tidvis Victor Hasselblad som ensam ägare av bruket. 1969 förvärvade skogsägarkoncernen Vänerskog bruker. När denna skogsägarkoncern gick i konkurs 1981 övertogs bruket av privatägda Initia AB. 2003 sålde ägarfamiljen Petersson koncernen till fonden Procuritas Capital. Bäckhammars Bruk och Åmotfors Bruk, som förvärvades 1985, inordnades därefter i ett nytt ägarbolag, Wermland Paper AB. 2008–2013 förvärvades Bäckhammar av Nordic Paper AS. 2013 övergick Nordic Paper AS till svenska Nordic Paper Holding AB och den nuvarande företagsstrukturen med fyra bruk bildades. Under åren 2014–2017 ägdes Nordic Paper holding av det tyska private equitybolaget Special Situations Venture Partners III och Petek GmbH. 2017 förvärvade Shanying lnternational Holding Co Ltd Nordic Paper-koncernen genom sitt svenska dotterbolag Sutriv Holding AB. 2020 skiftar ägarskapet till aktieägare då Nordic Paper Holding AB noteras på Nasdaq Stockholm.