Skip to main content

Organisation

Styrelse

Enligt Nordic Papers bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter som utses av bolagsstämman. 

Koncernledning

Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Koncernledningen i Nordic Paper består av sju medlemmar.