Skip to main content

Revisorer

Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB har varit bolagets revisor sedan 2017 och omvaldes för perioden fram till årsstämman 2023 på årsstämman 2022. Martin Johansson (född 1967) är huvudansvarig revisor. Martin Johansson är auktoriserad revisor.