Skip to main content

Revisorer

Vid årsstämman den 23 maj 2024 valdes KPMG AB till bolagets revisor för perioden fram till årsstämman 2025. Auktoriserade revisorn Mattias Eriksson är huvudansvarig revisor.