Skip to main content

Revisorer

Vid årsstämman den 24 maj 2023 valdes KPMG AB till bolagets revisor för perioden fram till årsstämman 2024. Auktoriserade revisorn Mattias Eriksson är huvudansvarig revisor.