Skip to main content

Om oss

Nordic Paper är en oberoende tillverkare av papper och massa av högsta kvalitet. Hos oss är våra medarbetare i fabrikerna hjärtat i vår verksamhet.
Skog och väg

Vi finns i Skandinavien och Kanada – omgivna av naturen där de stora skogarna ger råvaror till vårt greaseproofpapper och vårt iamKraft® kraftpapper. Naturen en viktig faktor för tillverkningen av vårt papper av premiumkvalitet. De korta somrarna och kalla vintrarna innebär att träden växer långsamt, vilket skapar långa fibrer som gör det möjligt för oss att tillverka ett starkare kraftpapper.

Våra fem pappersbruk är belägna i Bäckhammar, Åmotfors och Säffle i Sverige, Greåker i Norge samt Québec i Kanada. Samtliga bruk producerar papper och i Bäckhammar producerar vi även egen massa. 

Med anor från slutet av 1800-talet har vi erfarenheten som behövs för att vara en världsledande aktör med export till mer än 70 länder. Det är även av största vikt för oss, att uppfylla och överträffa de stränga miljökraven samt bidra i omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi.

Massaved och Visman

Nordic Paper är den naturliga ledaren inom specialpapper

Vår affärsidé är att erbjuda utvalda kunder överlägsen service och kvalitet.

Till hjälp för att främja en positiv kultur på arbetsplatsen har vi fyra värdeord:

Ansvar - Vi tar ansvar för vårt eget och andras välmående på arbetet och skapar en säker och attraktiv arbetsplats. Vårt ansvarstagande för kvalitet och leverans ger nöjda kunder. Ansvarsfullt agerande för miljö, för nuvarande och framtida generationer, skapar hållbara resultat.

Respekt - Lika värde för människor är en självklarhet för oss. Vi respekterar varandra och möter alla så som vi själva vill bli bemötta.

Samarbete - Vi samarbetar med varandra och med våra intressenter för att skapa framgång. Genom att tillvarata varandras olikheter och styrkor blir vi bättre tillsammans.

Utveckling - Vi utmanar det vi gör idag och sätter nya och utvecklande mål. Vårt arbete med ständiga förbättringar innebär att vi når nya nivåer.

Dessa fyra ord är grunden i vår uppförandekod, ”Code of conduct” som omsätter värdeorden till handlingar.

Historia

Nordic Papers historia sträcker sig hela vägen tillbaka till slutet av 1800-talet.

Produktionsanläggningar

I Säffle (Sverige) Québec (Kanada) och Greåker (Norge) tillverkar vi naturligt greaseproofpapper. I Bäckhammar och Åmotfors tillverkar vi kraftpapperet, iamKraft®.

Strategier och finansiella mål

Grundläggande för implementeringen av vår strategi är affärskonceptet att erbjuda utvalda kunder hög kvalitet och service.

Styrelse

Enligt Nordic Papers bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter som utses av bolagsstämman. 

Koncernledning

Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Koncernledningen i Nordic Paper består av sju medlemmar.

Jobb och karriär

Vi kan erbjuda dig en arbetsplats i ett hållbart och expansivt bolag där det sällan, eller vi vågar nog påstå att det aldrig, blir speciellt tråkigt.

Lär känna oss

Det är våra anställda som gör Nordic Paper till den naturliga ledaren inom specialpapper