Skip to main content

Berättelser

Att vi gör papper är en sak men det finns mer att berätta om oss. Till exempel vad papperet blir för produkter hos våra kunder, innovationer och hur vi arbetar med hållbarhet.
Hamburgerpapper

Mål i hållbart papper

För tre år sedan inleddes ett samarbete mellan Nordic Paper, FBK/Löfbergs Arena och UMV Coating där målet var att vi tillsammans skulle arbeta för att fasa ut engångsartiklar tillverkade av plast. Några av dessa produkter var papper till hamburgare, men även brickunderlägg och smörgåsomslag.
Läs mer
Kraftpapper som tyg

Kuddar, lampor, mattor och klänningar?

Att pappret som tillverkas vid bruket i Bäckhammar används till säckar och bärkassar är nog ganska känt. Men att det dessutom används som bas till snygga boutiquepåsar, som isolerpapper eller i olika typer av bygglaminat som återfinns i nästan var och vartannat hushåll, det är det kanske inte så många som vet.
Läs mer
LignoCity

Ligninforskning i framkant  

Lignin är en av huvudbeståndsdelarna i trä och det ämne som binder ihop cellulosafibrerna i veden samt ger styrka till trädstammen. I pappersproduktionens sulfatprocess löser vi upp ligninet mellan fibrerna för att kunna göra pappersmassa. Vid efterföljande steg till denna process urskiljs ligninet ur svartluten och blir restprodukten sulfatlignin. 
Läs mer