Skip to main content

Berättelser

Att vi gör papper är en sak men det finns mer att berätta om oss. Till exempel vad papperet blir för produkter hos våra kunder, innovationer och hur vi arbetar med hållbarhet.
Flygbild över Nordic Papers bruk i Säffle.

Kraftigt minskad oljeförbrukning

Vid Nordic Papers anläggning i Säffle har oljeförbrukningen minskat rejält – hela 70 procent på bara ett år. Pannan som förser pappersmaskinerna med ånga har visserligen förbättrats rent tekniskt, men störst betydelse har de engagerade operatörerna haft för det minskade klimatavtrycket som samtidigt minskar kostnaderna.
Läs mer
Hållbar arbetsmiljö

En pågående säkerhetskulturresa

Nordic Papers arbete inom skydd och säkerhet är ett omfattande arbete som intensifierats under de senaste åren. Regler som räddar liv, månadens riskobservatör och realistiska nödlägesövningar är exempel på aktiviteter som alla medarbetare kunnat se och ta del av på olika sätt. Det viktigaste arbetet är ändå det som sker i det dagliga arbetet, i mötet mellan kollegor.
Läs mer
Pizzabox

Ugnssäkra pizzakartonger

Inget är omöjligt för den italienska förpackningstillverkaren LIC Packaging. För en tid sedan fick företagets utvecklingsavdelning idén att ta fram en ny typ av pizzakartong för hemleveranser. Det nya med kartongen var att den skulle kunna värmas direkt i konsumentens ugn. Under pandemin blev det tydligt att dessa kartonger har en stor marknad
Läs mer
Bakplåtspapper

Komposterbara bakplåtspapper

Nordic Paper är världsledande inom tillverkning av naturliga greaseproofpapper utan tillsatta fluorkemikalier, så kallade PFAS. Bolaget har nu mottagit ytterligare ett bevis för produkternas utmärkta miljöprestanda då Nordic Papers bakplåtspapper blivit certifierade för kompostering.
Läs mer
Säkra lyft

Säkra lyft i Bäckhammar

Vid underhållsstoppen i Nordic Papers produktionsanläggningar ska mycket arbete utföras samtidigt. Många arbetsmoment samsas om ytorna på anläggningen och för att komma åt överallt används lyftkranar
Läs mer
Lastbil

Arbete för att minska klimatpåverkan från transporter

Transporter stod under 2021 för 20 procent av utsläppen av växthusgaser från Nordic Papers produkter. Transporterna behövs för råvara in till Nordic Papers anläggningar, till exempel ved, kemikalier och massa, och för att leverera pappersprodukterna till kund. På grund av längre avstånd står transporterna ut av den färdiga produkten för den större delen av de transportrelaterade utsläppen av växthusgaser.
Läs mer
Anna Jansson

Många fördelar från omstruktureringen i Säffle

Ökad produktionskapacitet, bättre arbetsmiljö och minskad användning av fossila bränslen. Det är några effekter av investeringen i produktionsanläggningen i Säffle. Anna Jansson, linjechef, berättar om en lyckad omställning av produktionen.
Läs mer