Skip to main content

Minskad klimatpåverkan

Nordic Papers klimatpåverkan är kopplad till den egna produktionsprocessen och till inköpta varor och tjänster. Genom ständiga förbättringar och riktade insatser i fabrikerna samt tydligt kravställande vid upphandling strävar Nordic Paper efter att kontinuerligt minska bolagets samlade klimatpåverkan.

Hållbarhetsmål

Kristallkula på stubbe reflekterar barrskog.

Övergripande långsiktigt mål
De totala utsläppen av fossila växthusgaser från vår verksamhet ska minska med 50 procent till 2030 jämfört med 2020.

Mål 2024
Minska koldioxidpåverkan med fem procent.

Kraftigt minskad oljeförbrukning

Flygbild över Nordic Papers bruk i Säffle.

Vid Nordic Papers anläggning i Säffle minskade oljeförbrukningen med hela 70 procent på bara ett år. Vi berättar mer om hur det gick till.