Skip to main content

Produkter som stödjer hållbarhet

Genom att använda Nordic Papers produkter i stället för andra fossilbaserade förpackningslösningar ges konsumenten en möjlighet att minska sin klimatpåverkan. Nordic Paper är en del av en cirkulär biobaserad ekonomi där social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är centralt för ett långsiktigt värdeskapande. Nordic Paper strävar efter att uppnå en hållbarhetsprestanda som skapar värde för kunderna.

Hållbarhetsmål

Kristallkula på stubbe reflekterar barrskog.

Mål 2023

Öka betyget från Nordic Papers kunder om hur produkternas hållbarhetsprestanda skapar värde. Detta mäts genom vår årliga kundundersökning.

Bakplåtspapper som håller för att användas om och om igen

Kanelbullar på Nordic Papers naturliga bakplåtspapper.

Vårt naturliga greaseproof-papper är inte bara biologiskt nedbrytbart. Det går dessutom att använda tre, fem och till och med tio gånger innan det behöver bytas ut.