Skip to main content

Insidertransaktioner

EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) reglerar bland annat att personer i ledande ställning inom Nordic Paper och deras närstående personer ska rapportera transaktioner med Nordic Papers aktier som överstiger EUR 5 000 under ett kalenderår till Finansinspektionen. 

Länk till Finansinspektionens register