Skip to main content

Aktieägare

Nordic Papers 10 största aktieägare 31 december 2022
NAMN ANTAL AKTIER % AV KAPITAL OCH RÖSTER
Sutriv Holding AB 32 220 312 48,16
AMF - Försäkring och Fonder 5 900 000 8,82
Swedbank Robur Fonder 4 489 511 6,71
Handelsbanken fonder 2 119 838 3,17
Tredje AP-fonden 2 000 000 2,99
CBNY - Norges Bank 1 943 519 2,90
UBS Switzerland AG 1 498 088 2,24
BNY Mellon SA 1 018 366 1,52
Ålandsbanken 990 275 1,48
Ålandsbanken ABP (Finland) 889 241 1,33
Övriga 13 839 650 20,68
Totalt 66 908 800 100

Källa: Euroclear