Skip to main content

Aktieägare

Nordic Papers 10 största aktieägare 31 december 2021
NAMN ANTAL AKTIER % AV KAPITAL OCH RÖSTER
Sutriv Holding AB 32 220 312 48,16
Swedbank Robur Fonder 6 289 511 9,40
AMF - Försäkring och Fonder 6 275 000 9,38
Handelsbanken fonder 3 536 369 5,29
Ålandsbanken 2 499 176 3,74
UBS Switzerland 2 082 821 3,11
CBNY - Norges Bank 1 378 315 2,06
Ålandsbanken ABP (Finland) 1 002 687 1,50
BNY Mellon SA 846 779 1,27
SEB AB 664 683 0,99
Övriga 10 113 147 15,11
Totalt 66 908 800 100

Källa: Euroclear