Skip to main content

Aktieägare

Nordic Papers 10 största aktieägare 31 mars 2022
NAMN ANTAL AKTIER % AV KAPITAL OCH RÖSTER
Sutriv Holding AB 32 220 312 48,16
Swedbank Robur Fonder 6 289 511 9,40
AMF - Försäkring och Fonder 6 275 000 9,38
Handelsbanken fonder 3 536 369 5,29
Ålandsbanken 2 187 933 3,27
UBS Switzerland 2 082 821 3,11
CBNY - Norges Bank 1 418 933 2,12
Ålandsbanken ABP (Finland) 941 711 1,41
BNY Mellon SA 834 211 1,25
Nordea Norwegian Stars Fund 735 674 1,10
Övriga 10 386 325 15,51
Totalt 66 908 800 100

Källa: Euroclear