Skip to main content

Aktieägare

Nordic Papers 10 största aktieägare 30 juni 2022
NAMN ANTAL AKTIER % AV KAPITAL OCH RÖSTER
Sutriv Holding AB 32 220 312 48,16
Swedbank Robur Fonder 6 289 511 9,40
AMF - Försäkring och Fonder 6 227 708 9,31
Handelsbanken fonder 3 174 289 4,74
UBS Switzerland 1 992 821 2,98
CBNY - Norges Bank 1 725 135 2,58
Ålandsbanken 1 437 832 2,15
BNY Mellon SA 1 029 283 1,54
Ålandsbanken ABP (Finland) 953 771 1,43
Nordea Norwegian Stars Fund 825 674 1,23
Övriga 11 032 464 16,49
Totalt 66 908 800 100

Källa: Euroclear