Skip to main content

Aktieägare

Nordic Papers 10 största aktieägare 31 december 2023.
NAMN ANTAL AKTIER % AV KAPITAL OCH RÖSTER
Sutriv Holding AB 32 220 312 48,16
Swedbank Robur Fonder 4 489 511 6,71
Norges Bank 3 887 038 5,81
AMF - Försäkring och Fonder 3 282 180 4,91
Nordea Funds 2 083 124 3,11
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 1 486 695 2,22
Handelsbanken fonder 1 356 084 2,03
SEB Life International 1 110 523 1,66
Nordnet Pensionsförsäkring AB 982 832 1,47
CACEIS Bank 843 777 1,26
Övriga 15 166 724 22,76
Totalt 66 908 800 100

Källa: Euroclear