Skip to main content

Fokusområden

Vi har tre fokusområden för vårt hållbarhetsarbete. Fokusområdena baseras på de krav och förväntningar som våra intressenter har på oss och det är inom dessa områden som vi kraftsamlar för att driva förändring.

Hållbar arbetsmiljö

Vi har en nollvision om olycksfall i arbetet och arbetar systematiskt för att skapa en arbetsplats där ingen riskerar sin hälsa eller säkerhet.

Minskad klimatpåverkan

Genom ständiga förbättringar i fabrikerna och tydliga krav vid upphandling strävar vi efter att kontinuerligt minska bolagets samlade klimatpåverkan.

Produkter som stödjer hållbarhet

Genom att använda våra produkter i stället för fossilbaserade förpackningslösningar kan konsumenten minska sin klimatpåverkan.