Skip to main content

Koncernledning

Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Koncernledningen i Nordic Paper består av åtta medlemmar.
Anita Sjölander

Anita Sjölander

Chief Executive Officer (verkställande direktör) sedan 2019

Född: 1965

Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Aktieinnehav: 8 500 aktier samt 140 000 teckningsoptioner 2022/2025

Niclas Eriksson

Niclas Eriksson

Chief Financial Officer sedan 2018

Född: 1967

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi, Karlstad universitet

Aktieinnehav: 9 300 aktier samt 74 000 teckningsoptioner 2022/2025

Henrik Asp

Henrik Asp

Director of Supply Chain & IT, i koncernledningen sedan 2018

Född: 1981

Utbildning: Civilekonom i företagsekonomi, inriktning finans, Stockholms universitet & Korea University Business School

Aktieinnehav: 2 500 aktier samt 74 000 teckningsoptioner 2022/2025

Henrik Essén

Henrik Essén

Head of IR and Strategy sedan 2021

Född: 1974

Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm

Aktieinnehav: 13 000 aktier samt 74 000 teckningsoptioner 2022/2025

Daniel Lindkvist

Director of Human Resources sedan 2022.

Född: 1975

Utbildning: Studier i ekonomi, personal, ledarskap och informatik, Karlstads universitet

Aktieinnehav: 74 000 teckningsoptioner 2022/2025

Linda Nordquist

Director of Sales and Marketing Kraft Paper sedan 2022

Född: 1973

Utbildning: Kandidatexamen företagsekonomi, Karlstads universitet

Aktieinnehav: 74 000 teckningsoptioner 2022/2025

Christian Persson

Christian Persson

Director of Operations sedan 2019

Född: 1972

Utbildning: Skogsindustriprogram, specialiserat på massa och papper, Karlstads universitet

Aktieinnehav: 940 aktier samt 74 000 teckningsoptioner 2022/2025

Peter Warren

Peter Warren

Director of Sales & Marketing Natural Greaseproof sedan 2018

Född: 1960

Utbildning: Ledarutvecklingsprogram, Cranfield Business School. Examen i företagsekonomi, University of Leicester. Post Graduate Diploma i marknadsföring, Institute of Marketing, Storbritannien

Aktieinnehav: 600 aktier