Skip to main content

Koncernledning

Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Koncernledningen i Nordic Paper består av sju medlemmar.
Anita Sjölander

Anita Sjölander

Chief Executive Officer (verkställande direktör) sedan 2019.

Född: 1965

Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

Aktieinnehav: 8 500

Niclas Eriksson

Niclas Eriksson

Chief Financial Officer sedan 2018.

Född: 1967

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi, Karlstad universitet.

Aktieinnehav: 9 300

Henrik Essén

Henrik Essén

Head of IR and Strategy sedan 2021

Född: 1974

Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm

Aktieinnehav: 13 000

Lars Löfquist

Lars Löfquist

Director of Human Resources sedan 2013.

Född: 1958

Utbildning: Studier i, bland annat, arbetsrätt och ledarskap, Karlstads universitet. Studier i, bland annat, samhällsvetenskap, psykologi och socialmedicin, Örebro universitet.

Aktieinnehav: 600 

Christian Persson

Christian Persson

Director of Operations sedan 2019.

Född: 1972

Utbildning: Skogsindustriprogram, specialiserat på massa och papper, Karlstads universitet. 

Aktieinnehav: 940

Peter Warren

Peter Warren

Director of Sales & Marketing Greaseproof sedan 2018.

Född: 1960

Utbildning: Ledarutvecklingsprogram, Cranfield Business School. Examen i företagsekonomi, University of Leicester. Post Graduate Diploma i marknadsföring, Institute of Marketing, Storbritannien.

Aktieinnehav: 600

Henrik Asp

Henrik Asp

Director of Sales & Marketing Kraft sedan 2018.

Född: 1981

Utbildning: Civilekonom i företagsekonomi, inriktning finans, Stockholms universitet & Korea University Business School.

Aktieinnehav: 2 500