Skip to main content

Koncernledning

Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Koncernledningen i Nordic Paper består av nio medlemmar.

Uppgifter nedan om koncernledningens aktieinnehav inkluderar även aktieinnehav hos fysiska eller juridiska närstående personer.
Anita Sjölander

Anita Sjölander

Chief Executive Officer (verkställande direktör) sedan 2019

Född: 1965

Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Bakgrund: Brukschef Gruvöns bruk, BillerudKorsnäs

Aktieinnehav: 19 000 aktier, 140 000 teckningsoptioner 2022/2025 samt 70 000 teckningsoptioner 2023/2026

Niclas Eriksson

Niclas Eriksson

Chief Financial Officer sedan 2018

Född: 1967

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi, Karlstads universitet

Aktieinnehav: 10 300 aktier, 74 000 teckningsoptioner 2022/2025 samt 37 000 teckningsoptioner 2023/2026

Henrik Essén

Henrik Essén

Director of Sustainability and Communication sedan 2021

Född: 1974

Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm

Aktieinnehav: 17 000 aktier, 74 000 teckningsoptioner 2022/2025 samt 37 000 teckningsoptioner 2023/2026

David Högström, Director of Supply Chain & IT

David Högström

Director of Supply Chain & IT, i koncernledningen sedan 2023

Född: 1979

Utbildning: Studier i systemvetenskap, Karlstads universitet

Aktieinnehav: 3 300 aktier samt 37 000 teckningsoptioner 2023/2026

Markus Larin Rosendahl, Director of Strategy and Business Development

Markus Larin Rosendahl

Director of Strategy and Business Development sedan 2023

Född: 1981

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Aktieinnehav: 5 781 aktier samt 37 000 teckningsoptioner 2023/2026

Daniel Lindkvist

Daniel Lindkvist

Director of Human Resources sedan 2022.

Född: 1975

Utbildning: Studier i ekonomi, personal, ledarskap och informatik, Karlstads universitet

Aktieinnehav: 74 000 teckningsoptioner 2022/2025 samt 37 000 teckningsoptioner 2023/2026

Linda Nordqvist, Director Sales and Marketing Kraft Paper

Linda Nordqvist

Director of Sales and Marketing Kraft Paper sedan 2022

Född: 1973

Utbildning: Kandidatexamen företagsekonomi, Karlstads universitet

Aktieinnehav: 74 000 teckningsoptioner 2022/2025

Christian Persson

Christian Persson

Director of Operations sedan 2019

Född: 1972

Utbildning: Skogsindustriprogram, specialiserat på massa och papper, Karlstads universitet

Aktieinnehav: 1 188 aktier, 74 000 teckningsoptioner 2022/2025 samt 37 000 teckningsoptioner 2023/2026

Peter Warren

Peter Warren

Director of Sales & Marketing Natural Greaseproof sedan 2015

Född: 1960

Utbildning: Ledarutvecklingsprogram, Cranfield Business School. Examen i företagsekonomi, University of Leicester. Post Graduate Diploma i marknadsföring, Institute of Marketing, Storbritannien

Aktieinnehav: 700 aktier