Skip to main content

Policyer och certifikat

Nordic Papers värderingar och sätt att bedriva en hållbar verksamhet kommuniceras både internt och externt. Vår policyportfölj och vår uppförandekod stödjer hållbart affärsuppförande.

Med ambitionen att hålla en hög och jämn kvalitetsnivå på alla enheter är bolaget certifierat med ett multisitecertifikat i kvalitet, ISO 9001. Certifikatet ISO 22000 inom livsmedelssäkerhet för anläggningarna i Säffle och Greåker garanterar en säker produkt genom hela processen, från tillverkning av papper och transport till slutanvändning.

Det är viktigt för oss att den skogsråvara vi använder oss av kommer från ett hållbart skogsbruk. Nordic Paper kan erbjuda både FSC® (FSC-C102767) och PEFC (PEFC/05-33-213) certifierade produkter.

Nordic Paper har hållbarhetsbesked enligt förordningen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränsle för alla flytande biobränslen som användes under 2021.