Skip to main content

Inköp

Nordic Paper köper in olika typer av tjänster, som exempelvis råvaror, energi och transporter. Vi strävar efter långsiktiga relationer med utvalda huvudleverantörer som vi kan utvecklas tillsammans med.

Våra leverantörer väljs på objektiva kriterier som kompetens, kvalitet, flexibilitet, leveranssäkerhet och kommersiella villkor. Att uppfylla och leva efter vår uppförandekod för leverantörer, är ett grundläggande krav för att bli och kvarstå som leverantör till Nordic Paper.

Inköpsavdelningen hos Nordic Paper ansvarar för att leda val av leverantörer. Arbetssättet är kategoribaserat, där inköpsansvarig tillsammans med ett team från respektive bruk, tar fram kraven för kommande köp. Strategi, resurser och viktiga beslut revideras därefter i styrgrupper med ledare från de olika bruken och koncernen. Detta arbetssätt syftar till att bygga rätt mix av huvudleverantörer och säkerställer att inköpsbeslut följer våra affärsetiska riktlinjer.

 

Kontakt

Inköpsfunktionen nås via  inkop@nordic-paper.com

 

Nedan finner du vår code of conduct, faktureringsadresser och faktureringsunderlag.  

Code of conduct leverantörer

Code of conduct leverantörer

File type: pdf
File created: 2022-06-20
File size: 144.59 KB
Ladda ner

Faktureringsinstruktioner

Fakturering Leverantörer Nordic Paper.pdf

File type: pdf
File created: 2022-04-5
File size: 33.76 KB
Ladda ner

SSG

Nordic Paper ställer krav på genomförd och godkänd SSG Entre Grund, samt en lokal SSG Entrekurs som ger kompletterande kunskap kring anläggningens unika risker, regler och rutiner. Krav ställs också på fysiskt SSG Accesskort. Detta görs som en del i att stärka vår säkerhetskultur, förbättra arbetsmiljön samt förebygga ohälsa och olycksfall på våra arbetsplatser.

 

SSG Accesskort gäller för egen personal, entreprenörer och konsulter. Besökare på området har en värd med sig under hela vistelsen.  

Utökade tillträdeskrav till anläggning - SSG.pdf

File type: pdf
File created: 2021-12-13
File size: 127.45 KB
Ladda ner