Skip to main content

Produktionsanläggningar

Vår produktion av massa och papper äger rum i de fem produktionsanläggningarna – Säffle, Bäckhammar, Åmotfors i Sverige, Greåker i Norge samt Québec i Kanada. Vid våra två produktionsanläggningar i Säffle och Greåker (Norge) producerar vi högkvalitativt, naturligt greaseproofpapper utan tillsatt PFAS. I slutet av december 2021 förvärvades även en greasproofpappers verksamhet i Quebec, Kanada. Bruken i Åmotfors och Bäckhammar tillverkar kraftpapper, iamKraft®.
Säffle

Säffle

Vid vår fabrik i Säffle i Värmland, tillverkar vi naturligt greaseproofpapper för livsmedelsbruk. Läs mer om bruket i Säffle.

Adress:

Forskningsvägen 2

P O Box 610

661 29 Säffle, Sweden

Tel. 0533 820 00

Visa karta

Lastningsställe

Lastningsställen i Säffle

Forskningsvägen 2

66131 Säffle

Helgfri mån-fre: 07.00-15.30

 

ELUX

Säterivägen 1

66130 Säffle

Helgfri mån-fre: 07.00-15.00

Greåker

Greåker

Vår anläggning i Greåker, i det norska länet Østfold, producerar naturligt greaseproofpapper som används inom livsmedelsindustrin i form av bland annat bakplåtspapper. Läs mer om bruket i Greåker. 

Adress: 

Greåkerveien 129

P O Box 155

1720 Greåker, Norway

Tel. +47 69 13 85 00

Visa karta

Säkerhets- och beredskapsinformation till närboende (norska)

Lastningsställe

Lastningsställen i Greåker

Greåkerveien 129

1720 Greåker

Norway

Helgfri mån-fre: 07.00-14.00

Andersen & Mørck

Øraveien 16

1630 Gamle Fredrikstad

Norway

Helgfri mån-fre: 07.00-14.00

 

Nordic Paper Kanada

Québec

Vid vår fabrik i Québec, Kanada, tillverkar vi greasproofpapper för livsmedelsindustrin. Läs mer om bruket i Québec.

Adress:

Nordic Paper Québec

1245 Bd Montmorency

Québec

QC G1J 5L6, Canada

Tel: +1 866-679-8956

Visa karta

Åmotfors

Åmotfors 

Vid anläggningen i Åmotfors i Värmland, tillverkar vi olika typer av specialpapper som absorbentpapper och spinnpapper. Läs mer om bruket i Åmotfors. 

Adress: 

Pappersvägen 1

673 34 Åmotfors, Sweden

Tel. 0571 128 00

Visa karta

Lastningsställe

Lastningsställe i Åmotfors

Pappersvägen 1  

673 34 Åmotfors

Helgfri mån-fre: 07.00-15.00

Bäckhammar

Bäckhammar

Vid fabriken i Bäckhammar i Värmland, producerar vi kraftpapper för olika applikationer. Läs mer om bruket i Bäckhammar.

Adress: 

Öståsgatan 25

681 83 Kristinehamn, Sweden

Tel. 0550 345 00

Visa karta

 

Information planerad ökning av produktion i Bäckhammar

Frågor och svar gällande planerad utökning av produktion i Bäckhammar. 

Hur stor blir produktionsökningen?

Drygt 20 % mer massa och knappt 15 % mer papper (Massa 230 till 280 kT/år, Papper 160 till 180 kT/år).

Varför ökas produktionen?

Efterfrågan på miljövänligt emballage ökar. Våra ägare tror på oss och vill satsa på oss. Vi måste följa samhällsutvecklingen och klara att stå emot konkurrens för att säkra framtida överlevnad.

Vad är det som händer? Var i processen ligger det nya förslaget till ledning?

Nordic Paper Bäckhammars bruk undersöker om rent och renat processvatten kan ledas till Vänern. Först i den processen kommer förstudiefasen med bland annat utredningar och simuleringar. Därefter kan en ansökan lämnas in. Sedan är det upp till ansvariga myndigheter att göra sin bedömning. Det går inte att driva pappersbruk helt utan att det renade vattnet från bruket leds ut i en recipient. Det går heller inte att driva någon slags tillverkningsindustri utan att på något vis påverka miljön, men lagar, regler och myndigheter med lokalkännedom gör bedömningen av vad som är rimligt. Att dra en ny ledning är en mycket kostsam investering och den stora anledningen till att vi gör det är att förbättra miljön.

På vilket sätt informerar Nordic Paper Bäckhammars bruk berörda?

Öppenhet och transparens kring vår verksamhet är en del av vårt samhällsansvar. Vi bjuder in till samrådsmöten, grannmöten och informationsmöten samt välkomnar dialog. Vi svarar gärna på frågor och försöker dela med oss av fakta och korrekt information.

Lever ni upp till miljökraven?

Extremt höga miljökrav ställs på vår verksamhet. Vårt reningsverk är störst i kommunen. Vi arbetar aktivt med hållbarhet på olika sätt och söker ständig förbättring. Nordic Paper Bäckhammars bruk agerar inom miljötillstånden med god marginal, följer lagar och regler, förbättrar ständigt de interna processerna.

Varför ska ni förändra bruket?

För att kunna öka produktionen förbättrar vi vår egen infrastruktur. Vi har all anledning att vara stolta över bruket som funnits i Bäckhammar under lång tid och givit utkomst till flera generationer. Pappersbranschen är också i snabb strukturomvandling och utveckling. Papper är ett naturligt, miljövänligt och hållbart material med många användningsområden och kan ersätta plast i många sammanhang.

Vad blir skillnaden med att rent och renat vatten hamnar i Vänern jämför med Visman?

Till exempel är mottagaren, det vi kallar för recipienten, av vattnet mycket större och därför mindre känslig än Visman som är liten där även små störningar får konsekvenser. Vänern är mycket större. Utspädningen blir således betydligt större och Vänern kan utan att ta skada absorbera vårt vatten. Dessutom leds vattnet till större djup där det är kallare. Dragningen av ledningen sker på bästa möjliga sätt, utifrån experter inom området. Nämnas bör att om det inte anses lämpligt kommer myndigheterna inte bevilja tillstånd.

Hur mäts det som släpps ut samt hur ofta?

Enligt myndigheters krav. Provtagning sker dygnet runt, och analyseras varje vardag.

När och av vem tas beslutet om vi får öka produktionen?

Det bestäms av Mark- och Miljödomstolen i Vänersborg.

Om Nordic Paper går vidare med ansökan kommer det här kommer påverka många markägare, eftersom den nya ledningen dras över deras marker, hur hanterar Nordic Paper det?

Genom samverkan där man i samråd med enskilda markägare detaljplanerar dragning, och ger dessa ekonomisk kompensation i form av servitutsavtal.

Kommer man kunna fortsätta använda vattnet i Vänern som tidigare, alltså som dricksvatten och till allt annat som man använder det till i dag. Även fast man får utloppet i närheten av sin tomt?

Ja.

Lastningsställe

Lastningsställen i Bäckhammar

Öståsgatan 25

681 92 Kristinehamn

Helgfri mån-fre: 07.00-15.00

 

Vänerhamn AB

Kajgatan 8

681 37 Kristinehamn

Helgfri mån-fre: 07.00-15.00