Skip to main content

Arbete för att minska klimatpåverkan från transporter

Transporter stod under 2021 för 20 procent av utsläppen av växthusgaser från Nordic Papers produkter. Transporterna behövs för råvara in till Nordic Papers anläggningar, till exempel ved, kemikalier och massa, och för att leverera pappersprodukterna till kund. På grund av längre avstånd står transporterna ut av den färdiga produkten för den större delen av de transportrelaterade utsläppen av växthusgaser.

Nordic Paper arbetar kontinuerligt för att minska påverkan från de transporttjänster som köps in. Potentialen ligger i att ersätta så mycket som möjligt av lastbilstransporterna med båt eller tåg eller med kombinationer av transportsätten. Redan idag går en stor del av bolagets volym av kraftpapper till Storbritannien på två båtar som kontinuerligt går mellan hamnen i Kristinehamn, inte långt från Nordic Papers anläggning i Bäckhammar, och Hull i England och Montrose i Skottland.

MÖJLIGHETER ATT ÖKA SJÖTRANSPORT

David Högström på Nordic Papers avdelning för Supply Chain berättar om möjligheterna: – Vi tittar nu på att med vår goda erfarenhet av sjötransport till Storbritannien expandera även till andra destinationer i Europa. Det skulle innebära stora minskningar i vårt klimatavtryck. Parallellt med utökad sjötransport som kräver stora volymer arbetar Nordic Paper med att för leveranser till kunder i Europa kombinera transportslag. På detta sätt reduceras kostnadsdrivande omlastning samtidigt som utsläppen av växthusgaser kan minskas avsevärt. Under 2021 hade Nordic Paper över 1 100 lastbilssläp som gick en stor del av sträckan på tåg. – Även om mycket av vårt aktiva arbete går ut på att lägga om våra lastbilstransporter till andra transportslag så finns även intressanta möjligheter att minska klimatpåverkan från lastbilstransporter. För lastbilstransporten av massa internt inom Nordic Paper från Bäckhammar till Åmotfors har vi precis avtalat om biogasdrift, säger David.