Skip to main content

Exklusiv leverantör av papper till påsar i Värmländskt samarbete

Nordic Paper är exklusiv leverantör av oblekt kraftpapper som konverteras till bärkassar åt ett statligt bolag som främst säljer dryckesvaror. Papperskassarna konverteras av Nordic Papers kund Norbag som är belägna i Töcksfors.
Bärkasse_Norbag

Nordic Papers papper som används till dessa bärkassar har låg klimatpåverkan. Det beror dels på att produktionsprocessen till mer än 98% baseras på förnyelsebar bioenergi, dels att det lokala samarbetet mellan Nordic Paper och Norbag innebär att transporterna kan minimeras och vi tillsammans kan ta fram en närproducerad produkt som är bra för miljön.

Efterfrågan på kassar tillverkade av papper, som alternativ till plastbaserade kassar, ökar. Så även inom dagligvaruhandeln. Norbag, som grundades 2004 har i dag tolv maskiner för produktion av bärkassar samt cirka 96 medarbetare. De är en av Nordic Papers största kunder inom segmentet Säck- och MF-papper och har så varit under många år. Pappret som används till påsarna är ett oblekt kraftpapper av nyfiber med matt yta – ett papper som utan problem kommer hålla för de varor som ska bäras hem. Kunden som påsarna konverteras till har som mål att minska antalet sålda plastpåsar och har därför valt papperspåsar av PEFC certifierat svenskt trä, producerad med största möjliga miljöhänsyn, som dessutom går att både återanvända och återvinna.

Läs gärna mer här: https://www.omsystembolaget.se/hallbarhet/miljo-och-klimat/papperspasar-i-alla-vara-butiker/