Skip to main content

Kuddar, lampor, mattor och klänningar?

Att pappret som tillverkas vid bruket i Bäckhammar används till säckar och bärkassar är nog ganska känt. Men att det dessutom används som bas till snygga boutiquepåsar, som isolerpapper eller i olika typer av bygglaminat som återfinns i nästan var och vartannat hushåll, det är det kanske inte så många som vet.
Dagbädd av kraftpapper

När det kommer till kraftpapperets olika användningsområden kan listan göras nästan hur lång som helst.

Förutom massa- och papperstillverkning deltar Nordic Paper och bruket i Bäckhammar gärna i olika typer av innovationsprojekt i syfte att hitta nya hållbara användningsområden för just kraftpapper.

Ett exempel är när Nordic Paper deltog med sitt kraftpapper i projektet "Etablera närodlad textil i Sverige" under 2015–2018. Projektet undersökte bland annat om, och hur, en hållbar biobaserad textilproduktion kan uppnås genom produktion av textilfibrer från skogsråvara.

Vid projektets slut presenterades kunskap, processer och textilmaterial baserade på papper för att utveckla området kring non-woven och textila material i Sverige. Projektet ledde dessutom till att regeringen gav Högskolan i Borås uppdraget att skapa en nationell plattform för hållbar textil.

Mellan 2018 och 2021 medverkade Nordic Paper i projektet "Skogens tyg". Projektet syftade till att öka förädlingsvärdet av biomassa och ersätta garner tillverkade av syntetiska fibrer från fossilbaserade råvaror. Detta bidrar till visionen om en cirkulär bioekonomi och till omställningen mot ett hållbart samhälle.

Som ett resultat av detta levererar Nordic Paper kraftpapper till företaget Fabric Forest. Deras uppdrag är att producera ett hållbart, mer miljövänligt tyg. Världens textilkonsumtion ökar dramatiskt och den negativa effekten på miljön är lika dramatisk. Fabric Forests mål är att förändra detta till det bättre.

Fabric Forest är en del av Svensk Konstsilke AB (SKS), som har producerat garn och textil från skogsmaterial sedan det grundades för över 100 år sedan. Under årtiondena har SKS använt träprodukter för att göra allt från glänsande aftonklänningar till däckarmeringsfibrer och har nu utvecklat ett nytt och innovativt tillvägagångssätt för garn- och trådproduktion som använder den naturliga och förnybara rikedomen i svenska skogar för att framställa ett bättre, mer miljövänligt tyg.

Nordic Papers kraftpapper som kuddar, lampor, mattor och kläder har visats upp på bland annat Paris Design Week 2021. Och vill du ta en närmare titt på produkterna kan du boka sviten ”Knock on Wood” på Clarion Sign i Stockholm.