Skip to main content

Ligninforskning i framkant  

Lignin är en av huvudbeståndsdelarna i trä och det ämne som binder ihop cellulosafibrerna i veden samt ger styrka till trädstammen. I pappersproduktionens sulfatprocess löser vi upp ligninet mellan fibrerna för att kunna göra pappersmassa. Vid efterföljande steg till denna process urskiljs ligninet ur svartluten och blir restprodukten sulfatlignin. 
Robert Gustavsson, projektledare och Jan Bernhardsson, processoperatör, diskuterar dagens körningar i anläggningen.
Robert Gustavsson, projektledare och Jan Bernhardsson, processoperatör, diskuterar dagens körningar i anläggningen. Foto: LignoCity

Traditionellt förbränns svartlut och används som energikälla i massabruket och pappersbruk. Vid Bäckhammars bruk gör vi inte enbart det, utan vi försörjer även LignoCitys forskning med svartlut sedan 2016. LignoCity löser i sin tur sedan ut sulfatligning som används till i flera forsknings syfte. Sulfatlignin har potential att användas till mycket mer som till exempel beståndsdel i lim, ytbehandling, dispergeringsmedel och till och med kolfiber och elektrodmaterial i batterier.  

LignoCity, är en forsknings- och produktionsanläggning. Här finns RISE testbädd för utveckling av olika värdekedjor från sulfatlignin i form av uppskalning av ligninseparation, ligninförädling samt vidareutveckling av ligninbaserade produkter. Under 2020 stod ett nytt laboratorium klart som ger möjlighet för små- och medelstora företag att bygga sin pilot för att accelerera antalet produkter. Nordic Paper är medfinansiär men bistår även LignoCity med lokaler, försörjning av ånga, tryckluft, kylvatten utöver sulfatligninet.   

-För oss betyder LignoCity mycket. Som en ledande koncern inom pappers- och massaindustrin är det viktigt att kunna bidra till de globala hållbarhetsmålen genom innovation, säger Kristin Israelsson, fabrikschef i Bäckhammar.   

Kunskapen och kompetens inom ligninområdet är i vissa delar världsledande vid anläggningen. Nationell samt internationell media rapporterar flitigt om verksamheten. Under 2021 startades till exempel ett samarbetsprojekt mellan NCC och RISE för att testa om sulfatlignin kan ersätta fossila råvara i asfalt.   

Lignocitys förhoppning är att testbädden ska stå på tre ben. Det första är att just att utvinna lignin från sulfatligninet, för att kunna förse företag och andra intressenter med lignin för forskning och olika innovationer på marknaden.  

Det andra benet som pilotytan erbjuder är fysisk yta och förutsättningar att lyckas med en uppskalning av idéer inom bioekonomi. 

-Vi vill öka testbäddens räckvidd och söka samarbeten med innovatörer utanför Sveriges gränser. Med våra resurser och ett stort kontaktnät har vi tillgång till nödvändiga resurser så som råvara, verkstäder, industrigolv och kompetens. Det gör att vi kan hjälpa till att förkorta vägen från idé till marknad, säger Robert Gustavsson, projektledare och affärsutvecklare på LignoCity.    

Det tredje benet på LignoCity är att reducera lukten från lignin. Här har marknaden idag en nolltolerans och LignoCity har påbörjat byggnationen kompletterande testbädd, som kraftigt kan reducera lukten och därmed öppna för nya områden för ligninbaserade produkter. 

Just nu pågår även projektet LignInnovation som Nordic Paper medfinansierar. Projektet, som startades upp under 2021, syftar framför allt till ökad digitalisering som ska göra LignoCity ännu mer tillgängligt.