Skip to main content

Många fördelar från omstruktureringen i Säffle

Ökad produktionskapacitet, bättre arbetsmiljö och minskad användning av fossila bränslen. Det är några effekter av investeringen i produktionsanläggningen i Säffle. Anna Jansson, linjechef, berättar om en lyckad omställning av produktionen.

Vid produktionsanläggningen i Säffle produceras PFAS-fritt greaseproofpapper som säljs över stora delar av världen. Här arbetar cirka 180 personer. Under 2021 investerade Nordic Paper i en ny balmassaupplösare och i samband med det avvecklades det egna massabruket. Omställningen gör att pappersmassa kan köpas in externt, lösas upp på ett och samma ställe och sedan distribueras ut till pappersmaskinerna.

Anna Jansson är linjechef och ansvarar för det operativa arbetet i pappersproduktionen. Hon berättar att omställningen föregåtts av noggranna kvalitetsutvärderingar.

– Vi har gjort provkörningar under ett och ett halvt år för att säkerställa kvaliteten på pappret när vi byter egenproducerad mot extern pappersmassa, berättar Anna och fortsätter:

– Den nya balmassaupplösaren ger större volym upplöst massa och pappersfibern blir bättre uppmald. Det gör att den kan lagras längre och ger också pappret en bättre kvalitet. Investeringen möjliggör en ökning av produktionskapaciteten med tio procent.

– Nu kan vi gå över till året runt-drift, säger Anna, i och med att vi lägger till ytterligare ett skiftlag i april. Anna lyfter fram hur all personal hjälpts åt och arbetat tillsammans för att omställningen skulle lyckas.

– Det finns en stor stolthet över våra produkter bland personalen och att se alla samarbeta för att lyckas har varit fantastiskt roligt.

Att balmassahanteringen sker i en separat anläggning som är anpassad för just den produktionen är också positivt för arbetsmiljön. Dessutom innebär övergången till inköp av pappersmassa en minskad kemikaliehantering i Säffle, vilket ger bättre säkerhet för medarbetarna. Avvecklingen av massabruket gör också att användningen av fossila bränslen minskar.

Stora investeringar som den som nu gjorts är naturligtvis inte det enda som görs för att framtidssäkra verksamheten, det kontinuerliga förbättringsarbetet är lika viktigt. – Vi jobbar ständigt med förbättringar för att kunna öka produktionskapaciteten, minska miljöpåverkan och förbättra arbetsmiljön, avslutar Anna.