Skip to main content

Säkra lyft i Bäckhammar

Vid underhållsstoppen i Nordic Papers produktionsanläggningar ska mycket arbete utföras samtidigt. Många arbetsmoment samsas om ytorna på anläggningen och för att komma åt överallt används lyftkranar

Mikael Jönsson är verkstadschef på mekaniskt underhåll vid Nordic Paper i Bäckhammar och är den som samordnar alla lyft. Han berättar att planeringen av lyften som ska göras vid underhållsstoppet det tredje kvartalet startar under våren i samråd med entreprenörer och externa experter inom höghöjdsarbeten.

Under själva underhållsstoppet görs dagliga avstämningar av kommande lyft.

– Kommunikationen i samordningen är A och O. Även utvärderingen av tidigare stopp där fel och brister rättas till och förbättringspunkter genomförs är otroligt viktigt. I år har vi haft mycket fokus på säkerhet. Vi är många på plats och en sådan sak som att vi infört tydlig skyltning på avspärrningarna med kontaktperson och tidpunkt för arbete. Det underlättar verkligen samordningen och samförståndet, säger Mikael Jönsson.

Vid underhållsstoppet i Bäckhammar brukar normalt fyra kranar användas och det görs som mest 20 lyft per dag under stoppet.

– Det här stoppet har gått otroligt smidigt. Att vi lyckats fortbilda personal inom kritiska moment det gångna året är en faktor. Vi vill alla åt samma håll och det är ett fantastiskt lagspel. Det skapar trygghet, säger Mikael Jönsson.

För planering av lyft vid framtida underhållsstopp har Nordic Paper utvecklat en krankarta i 3D där fabriken scannats in och inblandade parter kan bilda sig en uppfattning om eventuella riskmoment i kommande lyft.