Skip to main content

Silverplats för återförslutningsbar skräppåse i förnyelsebart papper

Nordic Paper är sedan många år med i den europeiska federationen Eurosac. Årligen arrangerar Eurosac en kongress där medlemsföretagen finns representerade för att lyssna på föreläsningar, delta i seminarier och nätverka. Den senaste kongressen som gick av stapeln i slutet av maj hade rekordmånga deltagare, då suget efter att mötas ”in real life” var påtagligt efter flera års pandemi.

I samband med kongressen hålls också Eurosac Grand Prix, som är Eurosacs egna tävling där industrin har möjlighet att presentera och visa upp sina senaste produkter och idéer. 

För första gången valde Nordic Paper att delta i Grand Prix, vilket resulterade i en silverplats. Produkten Nordic Paper tävlade med är ett resultat av ett samarbete med flertalet lokala värmländska aktörer, så som Karlstads Energi AB, Karlstads kommun, Paperprovince och Jonsac.

Tillsammans med dessa aktörer har vi tagit fram en papperspåse ämnad för brännbart hushållsavfall.

Det hela började med att Karlstads Energi AB lyfte problemet med att många hushåll i allt större utsträckning använder vanliga papperskassar med bärhandtag till att slänga sopor. Shoppingkassar i papper är visserligen utmärkta att återanvända många gånger och till flertalet olika ändamål, men är inte optimala som soppåsar, eftersom de är svåra att knyta ihop. Och det är just det problemet kommunen och Karlstads Energi AB uppmärksammat. Hushållens soptunnor blir fulla med skräp som ramlar ur den öppna papperskassen, liksom att det blir ett sanitärt problem för renhållningspersonalen som ska tömma tunnorna.

Så, tillsammans med ovanstående aktörer tog Nordic Paper fram en avfallspåse, som ett alternativ till plastavfallspåsar, av kraftpapper som är återvinningsbart och som dessutom går att försluta med en tejpremsa. Avfallspåsen har testats av ett antal hushåll, som var mer än nöjda. Nu går projektet in i nästa fas och påsen kommer att säljas i lokala Coopbutiker i Karlstad under ytterligare en testperiod.