Skip to main content

Agenda 2030

Agenda 2030 med FN:s 17 globala hållbarhetsmål utgör en gemensam färdplan till en långsiktigt hållbar utveckling för världens alla länder och företag.
Hållbarhetsmål

Nordic Paper har analyserat bolagets verksamhet, påverkan och hållbarhetsarbete utifrån ramen för de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030. Bedömningen är att Nordic Paper har störst kapacitet och möjlighet att påverka mål 8, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 12, Hållbar konsumtion och produktion, samt mål 15, Ekosystem och biologisk mångfald.

Den genomförda väsentlighetsanalysen och bolagets utvalda fokusområden stöder fortsatt de identifierade hållbarhetsmålen.