Skip to main content

Valberedning

Valberedningen är ett förberedande organ som inför årsstämman tar fram förslag till styrelseledamöter och revisorer samt arvodering till dessa. Beslut om förslagen fattas på årsstämman.
Per Bjurbom börsnotering

På årsstämman som hölls den 20 maj 2021 beslutades om Instruktioner för valberedningen som gäller tills vidare.

I valberedningens uppgifter ingår att lämna förslag till nästa årsstämma avseende:

  • Ordförande vid stämman
  • Styrelsens ledamöter
  • Styrelsens ordförande
  • Arvode till styrelsens ledamöter
  • Ersättning for utskottsarbete
  • Ändringar i instruktion for valberedningen, om det är påkallat
  • Revisorer och revisorsarvoden då beslut ska fattas om detta vid följande årsstämma

Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman. Aktieägare kan framlägga förslag genom att kontakta valberedningen i god tid innan årsstämman.

Inför årsstämman 2024 har Nordic Papers valberedning haft följande sammansättning:

Andreas Kihlblom, utsedd av Sutriv Holding AB
Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB
Patricia Hedelius, utsedd av AMF Tjänstepension AB och AMF Fonder AB

Ordförande i valberedningen var Andreas Kihlblom.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-post till: valberedningen@nordic-paper.com eller med brev till: Nordic Paper Holding AB, Att: Valberedningen, Tullhusgatan 1B, 652 26 Karlstad.