Skip to main content

Nordic Paper avser att växa i Nordamerika genom förvärv av Glassine Canada Inc.

Regulatorisk

Publish date: 2021-12-20 06:45

Nordic Paper Holding AB (publ) (“Nordic Paper”) har idag ingått ett avtal om förvärv av Glassine Canada Inc., en specialiserad tillverkare av greaseproofpapper som framför allt används i livsmedelsapplikationer. Med förvärvet stärker Nordic Paper sin närvaro på den nordamerikanska marknaden som är den största marknaden för greaseproofpapper i världen. Preliminär köpeskilling för Glassine Canada Inc. uppgår till mellan MCAD 81 och MCAD 92 (MSEK 574-652) på en kassa- och skuldfri bas. Slutgiltig köpeskilling är beroende av företagets utveckling fram till årets slut.

Glassine Canada Inc. säljer sina specialpapper framför allt till de nordamerikanska marknaderna från sin produktionsanläggning i kanadensiska Québec. Företaget har 56 medarbetare. Under de senaste tre åren har Glassine Canada Inc. haft en genomsnittlig årlig omsättning om MCAD 35 (MSEK 250) och en EBIT-marginal om 27%. EBIT för de senaste tolv månaderna uppgick till MCAD 7,7 (MSEK 55) medan avskrivningar uppgick till MCAD 0,6.

- Detta strategiska förvärv visar vår fokusering på högt specialiserade och innovativa papper för livsmedelsändamål, produkter som är återvinningsbara och baserade på förnyelsebar råvara. Glassine Canada är ett mycket lönsamt bolag som kommer passa väl in i Nordic Papers struktur. Förvärvet visar vidare vårt engagemang för våra kunder i Nordamerika som vi efter förvärvet kommer kunna erbjuda ett bredare produktutbud och en geografisk närhet, säger Anita Sjölander, vd för Nordic Paper.

Förvärvet förväntas genomföras 31 december 2021. Verksamheten kommer, efter förvärvets genomförande, att rapporteras inom segmentet Natural Greaseproof. Förvärvet kommer finansieras genom användande av Nordic Papers kassa och befintliga kreditfaciliteter.

Med anledning av detta tillkännagivande kommer Nordic Papers vd Anita Sjölander och CFO Niclas Eriksson hålla en webbsänd telefonkonferens idag kl 10.00 CET. Presentationen hålls på engelska och kommer avslutas med en frågestund.

Presentationen kan följas via: https://fronto.vancastvideo.com/event/QCq2WxCY/2460/?lang=2040

För att delta per telefon och därmed ha möjlighet att ställa frågor, vänligen använd något av följande telefonnummer:

Från Sverige                                     0856618430
Från USA                                          19177200181
Från Storbritannien                           08448228902
Internationellt nummer                      +44 (0) 2071 928501

Pinkod: 5788995#

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Nordic Papers webbsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Essén, Head of IR and Strategy                                                                                  Marie Stenquist, Head of Communication
Tel: 073 057 38 01                                                                                                                  Tel: 072 518 97 73
E-post:
henrik.essen@nordic-paper.com                                                                                E-post: marie.stenquist@nordic-paper.com

Denna information är sådan som Nordic Paper Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 20 december 2021 kl. 06.45 CET.

Nordic Paper är en skandinavisk specialpappersproducent, som tillverkat högkvalitativt papper sedan 1800-talet. Vi är en ledande leverantör av kraftpapper och naturligt fettresistent livsmedelspapper. Våra produkter är baserade på förnyelsebara skogsråvara från lokala skogar. Från våra fyra skandinaviska pappersbruk levererar vi till kunder i över 70 länder. Nordic Paper hade 2020 intäkter om cirka MSEK 2 900, cirka 630 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.nordic-paper.se