Skip to main content

Årsstämma 2021

Nordic Papers årsstämma 2021 hölls den 20 maj 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes Nordic Papers årsstämma 2021 genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler, alltså utan fysiskt deltagande.