Skip to main content

Börsnotering

Klockringning vid IPO

Sammanfattning av erbjudandet

  • Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige: 13 - 20 oktober 2020
  • Anmälningsperiod för institutionella investerare: 13 - 21 oktober 2020
  • Offentliggörande av slutligt pris i Erbjudandet: 22 oktober 2020
  • Första handelsdag i Bolagets aktier: 22 oktober 2020
  • Likviddag: 26 oktober 2020