Skip to main content

Utdelningspolicy

Cirka 50–70 procent av nettovinsten ska delas ut. Den föreslagna utdelningen ska ta hänsyn till Nordic Papers finansiella position, likviditet, framtida investeringsbehov och generella makroekonomiska och affärsmässiga förhållanden.