Skip to main content

Hållbarhetsrapporter

Varje år publicerar Nordic Paper en hållbarhetsrapport, där vi bland annat beskriver vårt sätt att arbeta med hållbarhetsfrågor och presenterar bolagets hållbarhetsdata. Hållbarhetsrapporten utformas som en del av vår årsredovisning.

Hållbarhetsrapport 2023

Hållbarhetsrapporten ingår i Nordic Papers "Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023".